facebook
  • Zgłaszanie kandydatów do Rad Osiedli

    Informacja o zasadach i trybie zgłaszania kandydatów do Rad Osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 roku Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków rad osiedli są pełnoletni mieszkańcy Osiedla wpisani w tym Osiedlu do stałego rejestru wyborców. Kandydować można tylko w Osiedlu, w którym się stale zamieszkuje i jest się wpisanym do stałego […]

    czytaj dalej...