facebook
 • Czekamy na Twoją kandydaturę

  Cztery lata temu odbyły się w naszym mieście pierwsze powszechne wybory do Rad Osiedli. Już wkrótce – 16 czerwca 2019 r. będziemy uczestniczyć w kolejnym głosowaniu, dzięki któremu wybierzemy przedstawicieli naszej „małej ojczyzny”.

  Rady Osiedli mają wpływ na to co dzieje się w osiedlach, zajmują się inicjowaniem i wspieraniem działań budujących lokalne więzi między mieszkańcami, zgłaszają potrzeby remontowe i inwestycyjne. Dzięki różnym inicjatywom mieszkańcy danego osiedla mają szansę wzajemnie się poznawać i integrować oraz mają wpływ na inwestycje projektowane na terenie osiedla. Zadaniem Rad Osiedli jest aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych wspólnot, a także tworzenie wzorcowych sąsiedzkich więzi oraz analiza potrzeb inwestycyjnych. Rady Osiedli działają na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków wspólnoty osiedlowej i przemawiają w imieniu mieszkańców jednym głosem we wspólnych sprawach.

  W nadchodzącej kadencji planowane jest rozszerzenie kompetencji Rad Osiedli. Do nowych zadań należeć będzie szereg spraw związanych z opiniowaniem projektowanych inwestycji i zmian przestrzennych na terenie osiedla. Już w bieżącej kadencji Rady Osiedli otrzymały do dyspozycji kwotę 100.000 zł, którą przeznaczyły – według własnego rozeznania – na remonty dróg lokalnych.

  Nie zostało dużo czasu na zgłaszanie kandydatur do Rad Osiedli – termin upływa 17 maja 2019 r. Członkiem Rady Osiedla może zostać osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka na obszarze osiedla i jest ujęta w stałym rejestrze wyborców. Szczegółowe informacje w tej sprawie, w tym formularze zgłoszenia, można uzyskać w Urzędzie Miejskim – w Biurze Rady Miejskiej, w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

  Przyjmowanie i rejestracja kandydatów na członków Rad Osiedli

  Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń kandydatów na członków Rad Osiedli rozpoczyna się 7 maja 2019 roku i trwa do 17 maja 2019 roku do godz. 15.00. Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Osiedla można pobrać na dole strony wraz z załącznikami.

  Formularze dostępne są także w do osobistego pobrania w Biurze Rady Miejskiej, pl. Ratuszowy 1, I piętro, pok. 48, 52

  Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracji kandydatów dokonuje na wyznaczonych dyżurach Miejska Komisja Wyborcza. Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej będą przyjmowali zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli w terminach i godzinach wskazanych w harmonogramie dyżurów (pobierz), pod adresem: pl. Ratuszowy 1, I piętro, pok 43. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej pod nr tel. (33) 497 14 60.

  Do prawidłowego zgłoszenia wymagane jest wypełnienie wszystkich części przygotowanego formularza.

  Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w całym procesie związanym z wyborami do Rad Osiedli. Dla przypomnienia – do 17 maja 2019 r. można zgłaszać swoje kandydatury do Rad Osiedli. Miesiąc później – 16 czerwca 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory.