facebook
 • Dodatkowy termin zgłaszania kandydatów do Rad Osiedli

  Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Osiedli zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do rad osiedli oraz dokonała ich rejestracji. Komisja ustaliła, iż w przypadku 13 osiedli liczba zgłoszonych kandydatów do rad jest niewystarczająca – tj. nie przekracza 15 osób.

  W takim przypadku Miejska Komisja Wyborcza ogłasza przedłużenie terminu naboru kandydatów do rad osiedli do 22 maja br. włącznie do godz. 15:00, w następujących osiedlach:

  1. Aleksandrowice
  2. Beskidzkie
  3. Biała Krakowska
  4. Biała Wschód
  5. Bielsko Południe
  6. Grunwaldzkie
  7. Kamienica
  8. Komorowice Krakowskie
  9. Leszczyny
  10. Lipnik
  11. Mieszka I
  12. Piastowskie
  13. Złote Łany.

  Zgłoszenia przyjmowane będą w czasie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miejskim (pl. Ratuszowy 1 – Ip., pokój 43) w dniach od 20 maja br. do 22 maja br. (od poniedziałku do środy), w godzinach od 13.00 do 15.00.