facebook

Kandydaci

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Osiedli

Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów Rad Osiedli w Bielsku-Białej ustaliła w dniu 22 maja 2019 roku listy kandydatów do poszczególnych Rad Osiedli.

Informację o prawidłowo zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatach do poszczególnych Rad Osiedli podaje się do publicznej wiadomości na niniejszej stronie.

I. W kadencji 2019-2024 nie będzie funkcjonowała 1 Rada Osiedla w Osiedlu:

Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów Rad Osiedli informuje, iż w związku z brakiem zgłoszeń i w konsekwencji brakiem rejestracji wymaganej liczby kandydatów na członków Rady Osiedla (tj. co najmniej 15) w Osiedlu Piastowskie Rada Osiedla nie będzie funkcjonowała w kadencji 2019 – 2024.

II. Głosowania nie przeprowadza się w 8 Osiedlach, w których zgłoszono i zarejestrowano 15 kandydatów. Są to:

W powyższych Osiedlach głosowania nie przeprowadza się w związku ze zgłoszeniem i zarejestrowaniem 15 kandydatów na członków Rady Osiedla. Liczba kandydatów we wskazanych 8 Osiedlach jest równa liczbie mandatów przewidzianych dla tych Osiedli. Lista kandydatów uznanych za wybranych do Rady Osiedla jest dostępna po kliknięciu na nazwę wybranego Osiedla.

III. W następujących 21 Osiedlach głosowanie odbędzie się w przewidzianym terminie,  w dniu 16 czerwca 2019 roku. Są to:

W powyższych 21 Osiedlach wybory odbędą się w wyznaczonym przez Radę Miejską terminie tj. 16 czerwca 2019 roku. Wynika to z faktu, iż w Osiedlach tych zgłoszono i zarejestrowano kandydatów do Rady Osiedla w liczbie większej niż ustalona w Osiedlu liczba mandatów (tj. więcej niż 15). Lista kandydatów  jest dostępna po kliknięciu na nazwę wybranego Osiedla.