facebook
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Osiedli w Bielsku-Białej

  W dniu 16 czerwca 2019 roku odbyły się wybory do Rad Osiedli. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano członków 21 Rad Osiedli. Ponadto, działać będzie 8 Rad Osiedli, w których zarejestrowano 15 kandydatów, tj. w liczbie równej liczbie mandatów przewidzianych w danym osiedlu. W 1 Osiedlu (Piastowskie) na skutek zgłoszenia mniejszej niż minimalna liczby kandydatów, Rada Osiedla w kadencji 2019-2024 nie będzie funkcjonowała.

  W sumie w nowej kadencji 2019-2024 będzie działało 29 Rad Osiedli.

  Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów najwyższą frekwencję odnotowano w następujących Osiedlach:

  1. Straconka – 26,40%
  2. Komorowice Śląskie – 17,65%
  3. Mikuszowice Krakowskie – 17,20%
  4. Biała Śródmieście – 16,68%
  5. Biała Północ – 12,72%.

  We wszystkich osiedlach, w których przeprowadzono wybory, frekwencja przekroczyła wymagane 3% uprawnionych do głosowania i ogólnie w skali miasta Bielska-Białej wyniosła 8,19%.

  Wszystkim Mieszkańcom dziękujemy za aktywny udział w wyborach, a wybranym do Rad Osiedli gratulujemy!

  Już wkrótce, w Aktualnościach, zostanie opublikowane zbiorcze opracowanie wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 roku.