facebook

Kontakt

 

Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Osiedli

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, pok. 43

Miejska Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia i dokonuje rejestracji kandydatów do Rad Osiedli na ustalonych dyżurach. Rejestracji należy dokonywać w dniach i godzinach, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Biuro Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, pok. 44, 48, 52, 54

tel. (33) 497 14 56 (Sekretariat Biura Rady Miejskiej)
tel. (33) 497 14 53 (współpraca z Miejską Komisją Wyborczą ds. Wyborów do Rad Osiedli)
tel. (33) 497 14 60 (współpraca z Miejską Komisją Wyborczą ds. Wyborów do Rad Osiedli, stanowisko ds. współpracy z Radami Osiedli)
tel. (33) 497 14 61 (rejestracja kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych)

Biuro Rady Miejskiej udziela informacji ogólnych na temat wyborów do Rad Osiedli 2019 oraz przyjmuje zgłoszenia i dokonuje rejestracji kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych, zgodnie z dniami i godzinami pracy Urzędu Miejskiego.