facebook

Przewodnik wyborcy

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze)

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Rady Osiedla ma obywatel polski oraz
obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców.

Nie ma prawa wybierania:

  • osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralności
  • w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z siedzibami, w których będzie przeprowadzone głosowanie w wyborach Rad Osiedli w dniu 16 czerwca 2019 roku

OKW 101 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka, ul. Mazańcowicka 34, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 102 – siedziba: „AQUA” S. A. Oczyszczalnia Ścieków, ul. Bestwińska 63, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 103 – siedziba: Przedszkole nr 40, ul. Komorowicka 338, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 104 – siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Janusza Korczaka, ul. Czereśniowa 20, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 105 – siedziba: OKW 106 -siedziba: Dom Kultury w Hałcnowie, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1
43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 106 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 28 im. gen. Józefa Kustronia, ul. Wyzwolenia 343, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 107 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 28 im. gen. Józefa Kustronia, ul. Wincentego Witosa 96 , 43-300 Bielsko-Biała

OKW 108 – siedziba: Przedszkole nr 5 ul. Montażowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 109 – siedziba: Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka, ul. Budowlanych 4, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 110 – siedziba: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Listopadowa 70, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 111 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Cypriana Kamila Norwida 30, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 112– – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Cypriana Kamila Norwida 30, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 113 – siedziba: Sala Klubu Sportowego GWARDIA, ul. Jaskrowa 13, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 114 – siedziba: Siedziba Rady Osiedla „Wapienica”, ul. Cieszyńska 388, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 115 – siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jana III Sobieskiego, ul. Cieszyńska 393, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 116 – siedziba: Biuro Nadleśnictwa, ul. Kopytko 13, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 117 – siedziba: Siedziba Rady Osiedla „Polskich Skrzydeł”, ul. Ikara 2, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 118 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte ul. Józefa Rymera 2 (dawna Dywizji Kościuszkowskiej), 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 119 – siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte  ul. Józefa Rymera 2 (dawna Dywizji Kościuszkowskiej), 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 120 – siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Kazimierza Brodzińskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 121 – siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Bratków 6, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 127 – siedziba: NZOZ Przychodnia-Trójka Sp. partnerska lekarzy, ul. Stanisława Staszica 1, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 128 – siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 27  im. Janusza Kusocińskiego, ul. Emilii Plater 3, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 129 – siedziba: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 130 – siedziba: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Jana Sobieskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 131 – siedziba: Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Juliusza Słowackiego 24, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 132 – siedziba: Dom Kultury „Włókniarzy”, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 133 – siedziba: Urząd Miejski w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 134 – siedziba: Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca, ul. Akademii Umiejętności 1, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 135 – siedziba: Klub Samopomocy „Milusińscy”, ul. Milusińskich 6, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 136 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 137 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 138 – siedziba: Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki, ul. Józefa Lompy 11, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 153 – siedziba: Miejski Dom Kultury, Żywiecka 302, 43-300 Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 154 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza, ul. Złoty Potok 7, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 159 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego, Doliny Miętusiej 5, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 160 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Doliny Miętusiej 5, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 161 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego, Doliny Miętusiej 5, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 162 – siedziba: Siedziba Rady Osiedla „Kamienica”, ul. Karpacka 119, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 163 – siedziba: ZIAD Bielsko-Biała S. A., Aleja Armii Krajowej 220, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 164 – siedziba: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Karpacka 127, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 165 – siedziba: Dom Kultury „Mikuszowice Śląskie”, ul. Olszówka 20, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

OKW 166 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Pocztowa 28a, 43-300 Bielsko-Biała

OKW 167 – siedziba: Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2 – Budynek B-27, 43-300 Bielsko-Biała /Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

Wzór karty do głosowania

Dla wszystkich zainteresowanych, publikujemy wzór karty do głosowania w wyborach Rad Osiedli 2019.

Pobierz wzór karty do głosowania