facebook
 • Wybory do Rad Osiedli już w najbliższą niedzielę

  W najbliższą niedzielę, 16 czerwca, w naszym mieście odbędą się wybory do Rad Osiedli. Lokale wyborcze, zlokalizowane w tych samych punktach, co w wyborach europejskich, otwarte będą w godzinach od 8:00 do 20:00.

  Mieszkańcy swoje głosy będą mogli oddawać w wyborach do 21 rad osiedli. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone  w 8 osiedlach (Aleksandrowice, Beskidzkie, Bielsko Południe, Leszczyny, Lipnik, Mieszka I, Stare Bielsko, Złote Łany), w których zgłoszono i zarejestrowano 15 kandydatów. W kadencji 2019-2024 nie będzie funkcjonowała natomiast Rada Osiedla Piastowskiego, do której nie zgłoszono żadnego kandydata.

  Wykazy Obwodowych Komisji Wyborczych (wraz z siedzibami), w których odbędzie się głosowanie są dostępne tutaj.

  Aby wybory były ważne, frekwencja musi wynieść co najmniej 3% uprawnionych do głosowania w danym osiedlu.

  Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Rady Osiedla ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców. Nie ma prawa wybierania: osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralności.

  Obecne władze miasta znacznie zwiększyły kompetencje i środki finansowe w dyspozycji Rad Osiedli, dlatego gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w procesie ich wyboru. Najaktywniejsze dzielnice, a więc te z najwyższą frekwencją, wezmą udział w „Grze o milion”. Prócz kwoty 100 tys. zł, przewidzianej dla każdej Rady Osiedla na najpilniejsze potrzeby remontowe, dla osiedli przeznaczono dodatkową pulę 1 mln zł. Taką decyzję podjęły władze miasta. Dzięki wprowadzonym zmianom mieszkańcy najaktywniejszej dzielnicy otrzymają do dyspozycji aż 500 tys. zł, osiedle z drugą w kolejności frekwencją uzyska 200 tys. zł, natomiast trzy kolejne równo po 100 tys. zł. O przeznaczeniu środków zdecyduje nowo wybrana Rada Osiedla, a propozycje zostaną uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta.