facebook

Wybory 2019

Wybory do Rad Osiedli 2019

Cztery lata temu odbyły się w naszym mieście pierwsze powszechne wybory do Rad Osiedli. Już wkrótce – 16 czerwca 2019 r. będziemy uczestniczyć w kolejnym głosowaniu, dzięki któremu wybierzemy przedstawicieli naszej „małej ojczyzny”.

Rady Osiedli mają wpływ na to co dzieje się w osiedlach, zajmują się inicjowaniem i wspieraniem działań budujących lokalne więzi między mieszkańcami, zgłaszają potrzeby remontowe i inwestycyjne. Dzięki różnym inicjatywom mieszkańcy danego osiedla mają szansę wzajemnie się poznawać i integrować oraz mają wpływ na inwestycje projektowane na terenie osiedla. Zadaniem Rad Osiedli jest aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych wspólnot, a także tworzenie wzorcowych sąsiedzkich więzi oraz analiza potrzeb inwestycyjnych. Rady Osiedli działają na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków wspólnoty osiedlowej i przemawiają w imieniu mieszkańców jednym głosem we wspólnych sprawach.

W nadchodzącej kadencji planowane jest rozszerzenie kompetencji Rad Osiedli. Do nowych zadań należeć będzie szereg spraw związanych z opiniowaniem projektowanych inwestycji i zmian przestrzennych na terenie osiedla. Już w bieżącej kadencji Rady Osiedli otrzymały do dyspozycji kwotę 100.000 zł, którą przeznaczyły – według własnego rozeznania – na remonty dróg lokalnych.